Tart Shift Dresses

74 items
Tart Size 2X Plus
Tart Size 2X Plus

View Product: Tart Size 2X Plus

Tart

Size 2X Plus
$27.99 $118

$22.39 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$11.99 $118

$8.39 30% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$9.99 $118
Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$9.99 $118
Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$21.99 $118

$10.99 50% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$12.99 $118

$7.79 40% off with

Tart Size XS
Tart Size XS

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$19.99 $118

$15.99 20% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$25.99 $118

$20.79 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$25.99 $118

$20.79 20% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$26.99 $118

$21.59 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$27.99 $118

$22.39 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$16.99 $118

$8.49 50% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$19.99 $118

$9.99 50% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$17.99 $118

$10.79 40% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$17.99 $118

$10.79 40% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$6.99 $58
Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$19.99 $118

$15.99 20% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$25.99 $118

$15.59 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$14.99 $118

$8.99 40% off with

Tart Size 1X Plus
Tart Size 1X Plus
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Tart Size 1X Plus

Tart

Size 1X Plus
$25.99 $118

$20.79 20% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$14.99 $118

$7.49 50% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$24.99 $118

$19.99 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$24.99 $118

$19.99 20% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$25.99 $118

$20.79 20% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$21.99 $118

$13.19 40% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$17.99 $118

$8.99 50% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$19.99 $118

$11.99 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$17.99 $118

$8.99 50% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$25.99 $118

$18.19 30% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$24.99 $118

$17.49 30% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$10.99 $118

$8.79 20% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$10.99 $118

$7.69 30% off with

Tart Size Lg
Tart Size Lg

View Product: Tart Size Lg

Tart

Size Lg
$24.99 $118

$17.49 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$21.99 $118

$13.19 40% off with

Tart Size Lg
Tart Size Lg

View Product: Tart Size Lg

Tart

Size Lg
$17.99 $118

$12.59 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$24.99 $118

$17.49 30% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$24.99 $118

$17.49 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$19.99 $118

$11.99 40% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$7.99 $118
Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$7.99 $118
Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$19.99 $118

$9.99 50% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$23.99 $118

$16.79 30% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$22.99 $118

$16.09 30% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$25.99 $118

$18.19 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$22.99 $118

$16.09 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$25.99 $118

$18.19 30% off with

Tart Size Lg
Tart Size Lg

View Product: Tart Size Lg

Tart

Size Lg
$22.99 $118

$16.09 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$27.99 $118

$19.59 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$9.99 $118

$6.99 30% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$15.99 $118

$11.19 30% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$27.99 $118

$19.59 30% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$27.99 $118

$19.59 30% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$27.99 $118

$19.59 30% off with

Tart Size Lg
Tart Size Lg
New With Tags BadgeNew With Tags

View Product: Tart Size Lg

Tart

Size Lg
$22.99 $118

$16.09 30% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$24.99 $118

$14.99 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$26.99 $118

$16.19 40% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$22.99 $118

$13.79 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$25.99 $118

$15.59 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$26.99 $118

$16.19 40% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$24.99 $118

$14.99 40% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$22.99 $118

$13.79 40% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$20.99 $118

$12.59 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$22.99 $118

$11.49 50% off with

Tart Size XL
Tart Size XL
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size XL

Tart

Size XL
$23.99 $118

$14.39 40% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$22.99 $118

$11.49 50% off with

Tart Size Med
Tart Size Med
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$21.99 $118

$13.19 40% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Price Drop BadgePrice Drop

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$14.99 $118

$7.49 50% off with

Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$29.99 $118
Tart Size Med
Tart Size Med

View Product: Tart Size Med

Tart

Size Med
$31.99 $118
Tart Size Sm
Tart Size Sm
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$23.99 $118
Tart Size Lg
Tart Size Lg

View Product: Tart Size Lg

Tart

Size Lg
$27.99 $118
Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$31.99 $118

$25.59 20% off with

Tart Size Sm
Tart Size Sm
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size Sm

Tart

Size Sm
$16.99 $118

$13.59 20% off with

Tart Size XS
Tart Size XS
Rare Find BadgeRare Find

View Product: Tart Size XS

Tart

Size XS
$19.99 $118

$9.99 50% off with